Szeroka gama typów źródeł

ERIC zawiera rekordy i linki do setek tysięcy pełnotekstowych dokumentów. Obejmuje ona zapisy dla różnych typów źródeł, w tym artykuły prasowe, książki, referaty konferencyjne, przewodniki po programach nauczania, rozprawy i dokumenty strategiczne.

Naukowcy mogą również zawęzić wyniki wyszukiwania na podstawie poziomu wykształcenia (np. nauczanie początkowe) i docelowych odbiorców (np. nauczycieli lub pedagogów szkolnych).

ERIC zawiera również dedykowany dla edukacji tezaurus zawierający ponad 11 800 terminów