ความหลากหลายของแหล่งที่มา

ERIC มีบันทึก และ ลิงก์ไปยังเอกสารฉบับเต็มนับแสนรายการ ประกอบด้วยบันทึกของแหล่งที่มาประเภทต่างๆ รวมถึงบทความ วารสาร หนังสือเอกสารการประชุม คู่มือหลักสูตร วิทยานิพนธ์ และ เอกสารด้านนโยบายต่างๆ

นอกจากนี้ นักวิจัยยังสามารถจำกัดผลการค้นหาตามระดับการศึกษาได้ เช่น การศึกษาปฐมวัย และจำกัดกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้ เช่นที่ปรึกษา หรือ ครู

ERIC ยังรวมถึงอรรถาภิธานเฉพาะด้านการศึกษาที่มีคำศัพท์มากกว่า 11,800 คำ