Různé typy zdrojů

ERIC obsahuje záznamy a odkazy na stovky tisíc dokumentů v plném textu. Najdete zde různé typy zdrojů včetně článků z časopisů, knih, konferenčních sborníků, vědeckých a vzdělávacích materiálů.

Vědci mohou omezit výsledky vyhledávání podle úrovně vzdělání (například předškolní výchova) a podle cílového publika (například učitelé, psychologové).

ERIC také zahrnuje tezaurus specifický pro vzdělávání obsahující více než 11 800 termínů.