Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Index to Legal Periodicals & Books, titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 398 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Kapsamlı Dergi Dışı İçerik

Index to Legal Periodicals & Books hukuk dergilerine ek olarak kanun incelemeleri, yıllıklar, enstitüler, tüzükler, baro yayınları ve üniversite yayınlarını indeksler.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Konular Arasında:

 • İdare hukuku
 • Antitröst yasaları
 • Bankacılık
 • İş hukuku
 • Anayasa hukuku
 • Ceza hukuku
 • Aile ilişkileri
 • Emlak planlaması
 • Aile hukuku
 • Gıda, ilaç ve kozmetik hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Fikri mülkiyet hukuku
 • İnternet ve bilgi teknolojileri hukuku
 • Ev sahibi/kiracı kanunu
 • Hukuk kütüphaneciliği
 • Çok uluslu şirketler
 • Kar amacı gütmeyen şirketler
 • Patent ve ticari marka
 • Vasiyetname
 • Menkul kıymetler
 • Spor ve eğlence hukuku
 • Vergi kanunu
 • Ticaret yönetmeliği