Rozšířená dostupnost open access časopisů

Index to Legal Periodicals & Books zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k neustále rostoucí sbírce 398 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Komplexní obsah

Index to Legal Periodicals & Books indexuje vedle právních časopisů také přehledy zákonů, výroční zprávy, stanovy, publikace advokátních komor a univerzit.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Předmětové pokrytí:

 • Správní právo
 • Antimonopolní právo
 • Bankovnictví
 • Obchodní právo
 • Ústavní právo
 • Trestní právo
 • Vztahy v domácnosti
 • Územní plánování
 • Rodinné právo
 • Zákony týkající se potravin, léků, kosmetiky
 • Pojistné právo
 • Duševní vlastnictví
 • Zákony týkající se internetu a informační techniky
 • Zákony týkajíci se vztahu pronajímatel/nájemník
 • Knihovnictví a právo
 • Mezinárodní společnosti
 • Neziskové organizace
 • Patentové a ochranné známky
 • Poslední vůle
 • Cenné papíry
 • Sportovní právo, právo zábavního průmyslu
 • Daňové právo
 • Obchodní předpisy