เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Index to Legal Periodicals & Books Full Text ให้การดูแล จัดการ และจัดทำดัชนี วารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 398 รายการ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

ครอบคลุมเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากวารสารเป็นจำนวนมาก

นอกจากวารสารกฎหมายแล้ว Index to Legal Periodicals & Books ยังได้นำเสนอดัชนีด้านกฎหมาย หนังสือปี กฎหมายสิ่งพิมพ์ เนติบัณฑิตยสภา และสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาธรรมชาติ

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สาขาวิชาที่รวมถึง

 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายต่อต้านการผูกขาด
 • การธนาคาร
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายอาญา
 • ความสัมพันธ์ในประเทศ
 • การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายครอบครัว
 • กฎหมายอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
 • กฎหมายประกันภัย
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายอินเทอร์เน็ต และ สารสนเทศศาสตร์
 • กฎหมายเกี่ยวกับที่พักอาศัย บ้าน/ผู้เช่า
 • บรรณารักษ์ด้านกฎหมาย
 • บรรษัทข้ามชาติ
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • สิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า
 • ภาคทัณฑ์
 • หลักทรัพย์
 • กฎหมายกีฬา และ ความบันเทิง
 • กฎหมายภาษี
 • กฎระเบียบทางการค้า