Aktif, Tam Metin, Açık Erişim Olmayan Dergi Değeri (USD)
Legal Source: $139.739,35
Index to Legal Periodicals & Books Full Text: $23.926,60
Legal Collection: $46.630,23

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Index to Legal Periodicals & Books Full Text, titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 625 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 152 aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi içerir.

Tam Metin Kanun İncelemeleri

Index to Legal Periodicals & Books Full Text tam metin dergilere ek olarak 213 tam metin kanun incelemesi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Index to Legal Periodicals & Books Full Text taranabilir atıf bilgileri ile 25 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Index to Legal Periodicals & Books Full Text, 1.212 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 1.101'i hakemlidir.

Konular Arasında:

 • İdare hukuku
 • Antitröst yasaları
 • Bankacılık
 • İş hukuku
 • Anayasa hukuku
 • Ceza hukuku
 • Aile ilişkileri
 • Emlak planlaması
 • Aile hukuku
 • Gıda, ilaç ve kozmetik hukuku
 • Sigorta hukuku
 • Fikri mülkiyet hukuku
 • İnternet ve bilgi teknolojileri hukuku
 • Ev sahibi/kiracı kanunu
 • Hukuk kütüphaneciliği
 • Çok uluslu şirketler
 • Kar amacı gütmeyen şirketler
 • Patent ve ticari marka
 • Vasiyetname
 • Menkul kıymetler
 • Spor ve eğlence hukuku
 • Vergi kanunu
 • Ticaret yönetmeliği