Rynkowa wartość aktywnych, pełnotekstowych czasopism, niedostępnych w modelu Open Access (USD)
Legal Source: $139,739.35
Index to Legal Periodicals & Books Full Text: $23,926.60
Legal Collection: $46,630.23

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obejmuje rygorystyczną selekcję i indeksowanie czasopism open access (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 625 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obejmuje 152 aktywne czasopisma pełnotekstowe niedostępne w żadnej wersji Academic Search.

Pełnotekstowe przeglądy prawa

Oprócz pełnotekstowych czasopism, Index to Legal Periodicals & Books Full Text zawiera 213 pełnotekstowych przeglądów prawa.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Index to Legal Periodicals & Books Full Text zawiera 25 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

Celem EBSCO jest przełamanie barier informacyjnych poprzez zoptymalizowaną precyzję słów kluczowych, wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obejmuje 1212 aktywnych czasopism indeksowanych i abstraktowanych. 1 101 z nich jest recenzowanych.

Tematy

 • Prawo administracyjne
 • Prawo antymonopolowe
 • Bankowość
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Stosunki wewnętrzne
 • Planowanie zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo rodzinne
 • Prawo dotyczące żywności, leków i kosmetyków
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo dotyczące internetu i informatyki
 • Prawo właściciela/najemcy
 • Prawne bibliotekarstwo
 • Międzynarodowe korporacje
 • Korporacje non-profit
 • Patenty i znaki towarowe
 • Probacja
 • Papiery wartościowe
 • Prawo dotyczące sportu i rozrywki
 • Prawo podatkowe
 • Regulacja handlu