Vyčíslení hodnoty časopisů v aktivním plném textu bez otevřeného přístupu (v dolarech)
Legal Source: $139,739.35
Index to Legal Periodicals & Books Full Text: $23,926.60
Legal Collection: $46,630.23

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Index to Legal Periodicals & Books Full Text zahrnuje přísnou správu a indexaci časopisů s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k neustále rostoucí sbírce 625 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obsahuje 152 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Plnotextové komentáře k zákonům

Kromě plnotextových časopisů obsahuje Index to Legal Periodicals & Books Full Text 213 plnotextových právních komentářů.

Vyhledatelné citované odkazy

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obsahuje 25 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Index to Legal Periodicals & Books Full Text obsahuje 1 212 aktivních indexovaných a abstraktovaných časopisů. 1 101 z nich je recenzováno.

Předmětové pokrytí:

 • Správní právo
 • Antimonopolní právo
 • Bankovnictví
 • Obchodní právo
 • Ústavní právo
 • Trestní právo
 • Vztahy v domácnosti
 • Územní plánování
 • Rodinné právo
 • Zákony týkající se potravin, léků, kosmetiky
 • Pojistné právo
 • Duševní vlastnictví
 • Zákony týkající se internetu a informační techniky
 • Zákon týkajíci se vztahu pronajímatel/nájemník
 • Knihovnictví a právo
 • Mezinárodní společnosti
 • Neziskové organizace
 • Patentové a ochranné známky
 • Poslední vůle
 • Cenné papíry
 • Sportovní právo, právo zábavního průmyslu
 • Daňové právo
 • Obchodní předpisy