Siyasal Bilimler Araştırmaları için Değerli Bir Tam Metin Dergi Veri Tabanı

Political Science Complete aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri 200,406.38 USD'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

Political Science Complete, titiz bir şekilde hazırlanan açık erişim (OA) dergi içeriği ve indekslemesi sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 449 aktif küresel OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

Political Science Complete, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 446 aktif tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

Political Science Complete taranabilir atıf bilgileri ile 415 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Political Science Complete, 1.800 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 1.711'i hakemlidir.

Kapsanan Konular

 • Karşılaştırmalı hükümet
 • Anayasalar ve yasalar
 • Demokrasi
 • Beşeri konular
 • İdeoloji
 • Uluslararası ilişkiler
 • Hukuk ve mevzuat
 • Ulusal çıkar
 • Sivil toplum örgütleri
 • Partizanlık
 • Siyasal davranış
 • Politik ekonomi
 • Siyasal katılım
 • Siyaset felsefesi
 • Siyasi sistemler
 • Siyasi teori
 • Siyasi düşünce
 • Güç (Sosyal bilimler)
 • Pratik siyaset
 • Kamu yönetimi
 • Toplumsal düzen
 • Yönetim sistemleri