Wartościowa baza pełnotekstowych czasopism z dziedziny nauk politycznych

Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access zawartych w Political Science Complete wynosi 200 406,38 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

Political Science Complete obejmuje rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co doprowadziło do rosnącej kolekcji 449 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

Political Science Complete zawiera 446 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

Political Science Complete zawiera 415 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Political Science Complete obejmuje 1800 aktywnych indeksowanych i abstraktowanych czasopism. 1,711 z nich jest recenzowanych.

Obszary tematyczne:

 • Porównanie systemów władzy wykonawczej
 • Konstytucje i ustawy
 • Demokracja
 • Kwestie humanitarne
 • Ideologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Prawo i ustawodawstwo
 • Interes narodowy
 • Organizacje pozarządowe
 • Partykularyzm
 • Zachowania polityczne
 • Ekonomia polityczna
 • Udział w życiu politycznym
 • Filozofia polityki
 • Systemy polityczne
 • Teoria polityczna
 • Myśl polityczna
 • Władza (nauki społeczne)
 • Praktyczna polityka
 • Administracja publiczna
 • Porządek społeczny
 • Systemy zarządzania