ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านด้านรัฐศาสตร์อันทรงคุณค่า

มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูล Political Science Complete คือ 200,406.38 ดอลลาร์สหรัฐ

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

Political Science Complete ให้การดูแล จัดการ และจัดทำดัชนีวารสาร open access (OA) อย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชันวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้น 449 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

Political Science Complete ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 446 รายการที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

Political Science Complete ประกอบไปด้วยข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้ 415 รายการ

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Political Science Complete ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 1,800 ฉบับ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 1,711 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • รัฐบาลเปรียบเทียบ
 • รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 • ประชาธิปไตย
 • ปัญหาด้านมนุษยธรรม
 • อุดมการณ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • กฎหมาย
 • ผลประโยชน์ของชาติ
 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • พรรคพวก
 • พฤติกรรมทางการเมือง
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • ปรัชญาการเมือง
 • ระบบการเมือง
 • ทฤษฎีการเมือง
 • ความคิดทางการเมือง
 • อำนาจ (สังคมศาสตร์)
 • การเมืองเชิงปฏิบัติ
 • การบริหารรัฐกิจ
 • ระเบียบสังคม
 • ระบบการปกครอง