Důležitá plnotextová databáze časopisů z oblasti politologie

Maloobchodní hodnota aktivních plnotextových časopisů bez otevřeného přístupu je 200 406,38 USD.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

Political Science Complete zahrnuje důslednou správu a indexační práci s časopisy s otevřeným přístupem (OA), což vedlo k rozšíření kolekce 449 aktivních celosvětových OA časopisů. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

Political Science Complete obsahuje 446 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

Political Science Complete obsahuje 415 s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Databáze Political Science Complete obsahuje 1 800 aktivních indexovaných a abstrahovaných časopisů. 1 711 z nich je recenzovaných.

Předmětové pokrytí:

 • Komparativní politologie
 • Ústavy a zákony
 • Demokracie
 • Humanitární pomoc
 • Ideologie
 • Mezinárodní vztahy
 • Zákony a legislativa
 • Národní zájem
 • Nevládní organizace
 • Účast v politických stranách
 • Politické chování
 • Politická ekonomie
 • Politická participace
 • Politická filozofie
 • Politické systémy
 • Politická teorie
 • Politické myšlení
 • Moc (společenské vědy)
 • Praktická politika
 • Veřejná správa
 • Společenské uspořádání
 • Systémy státní správy