Önde Gelen Tam Metin Spor Hekimliği Dergi Veri Tabanı

Bu otorite veri tabanı, SPORTDiscus indeksinde en çok kullanılan dergilerin çoğu için tam metin erişim sunar. Aktif, tam metin, açık erişim olmayan dergi değeri (USD) 153.427,11$'dır.

Açık Erişim Dergileri Öne Çıkarın

SPORTDiscus with Full Text, titiz bir şekilde derlenen ve indekslenen açık erişim (OA) dergi içeriği sunar ve bu kapsamda sayısı gittikçe artmakta olan 199 küresel aktif OA dergisi içeren bir koleksiyona erişim sağlar.Dahil edilmek üzere onaylandıktan sonra bu OA dergileri için yüksek kaliteli konu indeksleme ve gelişmiş, isabetli/doğru tam metin bağlantısı sağlanır.  

NOT: EBSCOhost veri tabanları ve EBSCO Discovery Service, DOAJ için diğer tüm çevrimiçi platformlardan çok daha fazla yönlendirme oluşturur.

Eşsiz Tam Metin Dergiler

SPORTDiscus with Full Text, Academic Search veri tabanlarının herhangi bir sürümünde mevcut olmayan 340 aktif tam metin dergi içerir.

Taranabilir Atıf Bilgileri

SPORTDiscus with Full Text, taranabilir atıf bilgileri ile 179 dergi içerir.

Yüksek Kaliteli Konu İndeksleme

EBSCO, tüm disiplinleri ve büyük yayıncıları kapsayacak şekilde konu uzmanları tarafından küratörlüğü yapılan, önde gelen ve saygın bilimsel konu terimleri sözlüklerine sahiptir.

EBSCO, Geliştirilmiş Bağlantılı Konular (ESP) haritalaması yoluyla bilgi önündeki engelleri kaldırmaya ve doğal dilleri dahil ederek içerik ve son kullanıcılar arasındaki boşluğu doldurmaya inanmaktadır.   

EBSCO veri tabanları, 30'dan fazla dilde konu erişim noktaları aracılığıyla metinsel ve görsel konu taraması ve bilgi okuryazarlığı eğitimi yoluyla tüm öğrenme türlerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

SPORTDiscus with Full Text, 660 aktif dergi için indeks ve özet bilgileri içerir. Bu dergilerin 481'i hakemlidir.

Kapsanan Konular

 • Atletik eğitim
 • Koçluk ve eğitim
 • Tüketici sağlığı
 • Egzersiz bilimi ve fitness
 • Sağlık eğitimi
 • Kinesiyoloji
 • Beslenme
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Ortopedi
 • Beden eğitimi
 • Fizik tedavi
 • Spor sosyolojisi
 • Spor psikolojisi
 • Spor yaralanmaları ve rehabilitasyonu
 • Spor yönetimi
 • Spor bilimleri
Quote

SPORTDiscus [with Full Text] EBSCO veri tabanlarının saklı bir cevheridir. Destek Sağlık Bilimleri ve Spor Yönetimi ana dallarını dengelemektedir. Destek sağlık bilimleri öğrencilerimizin bilimsel kanıta dayalı araştırmalara ihtiyaçları var ve SPORTDiscus veri tabanını PubMed'den çok daha kullanıcı dostu ve ilgili buluyorlar. Spor yönetimindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz SPORTDiscus veri tabanını hem akademik hem de popüler materyaller açısından yararlı bulmaktadır. Beyin sarsıntısı gibi bazı konular tıbbi, popüler ve koçluk bakış açısı ile ele alınmaktadır. 5 yıldız.

J. Shoemaker, Lasell College, Newton, MA