Wartościowa baza pełnotekstowych czasopism z dziedziny medycyny sportowej

Ta wyjątkowa baza danych zawiera pełny tekst wielu najczęściej używanych czasopism w indeksie SPORTDiscus. Wartość detaliczna aktywnych, pełnotekstowych czasopism niedostępnych w modelu open access (USD) wynosi 153 427,11 USD.

Zwiększ widoczność czasopism z otwartym dostępem

SPORTDiscus with Full Text zawiera rygorystyczną kuratelę i indeksowanie czasopism z otwartym dostępem (OA), co zaowocowało rosnącą kolekcją 199 aktywnych globalnych czasopism OA.Po walidacji i zakwalifikowaniu czasopism OA do bazy danych tworzone są dla nich wysokiej jakości indeksy tematyczne oraz precyzyjne linki pełnotekstowe.  

UWAGA: Bazy EBSCOhost i EBSCO Discovery Service generują znacznie więcej skierowań do Directory of Open Access Journals niż jakakolwiek inna platforma internetowa.

Unikalne czasopisma pełnotekstowe

SPORTDiscus with Full Text zawiera 340 aktywnych czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej wersji Academic Search.

Przeszukiwalne rekordy bibliograficzne

SPORTDiscus with Full Text zawiera 179 czasopism z możliwymi do przeszukiwania wpisami bibliograficznymi.

Najwyższej jakości indeksowanie tematyczne

EBSCO posiada najlepsze i najwyżej cenione słowniki naukowe, opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin, obejmujące wszystkie dyscypliny i głównych wydawców

EBSCO wierzy w przełamywanie barier w dostępie do informacji poprzez mapowanie Enhanced Subject Precision (ESP), wypełniając lukę między treścią a użytkownikami końcowymi poprzez włączenie języków naturalnych.   

Bazy danych EBSCO wspierają wszystkie rodzaje nauki poprzez tekstowe i wizualne wyszukiwanie informacji oraz szkolenia z zakresu umiejętności korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w ponad 30 językach. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

SPORTDiscus with Full Text obejmuje 660 aktywnych czasopism indeksowanych i abstrahowanych. 481 z nich jest recenzowanych.

Obszary tematyczne:

 • Trening lekkoatletyczny
 • Coaching i edukacja
 • Zdrowie konsumentów
 • Nauka o ćwiczeniach i sprawność fizyczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Kinezjologia
 • Odżywianie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ortopedia
 • Wychowanie fizyczne
 • Terapia fizyczna
 • Socjologia sportu
 • Psychologia sportu
 • Urazy sportowe i rehabilitacja
 • Zarządzanie sportem
 • Nauki o sporcie
Quote

SPORTDiscus [with Full Text] jest ukrytym klejnotem baz danych EBSCO. Uzupełnia zasoby baz Allied Health i Sport Management. Studenci kierunków pokrewnych medycyny potrzebują zasobów naukowych opartych na dowodach i oceniają SPORTDiscus jako zródło znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i istotniejsze niż PubMed. Nasi studenci studiów licencjackich i magisterskich z zakresu zarządzania sportem uważają SPORTDiscus za pomocny zarówno z perspektywy materiałów naukowych, jak i popularnych. Niektóre tematy, takie jak wstrząsy mózgu, są poruszane z medycznego, popularnego, a także coachingowego punktu widzenia. 5 gwiazdek.

J. Shoemaker, Lasell College, Newton, MA