Důležitá plnotextová databáze se zaměřením na sportovní medicínu

Databáze obsahuje plné texty nejpopulárnějších časopisů indexovaných v SPORTDiscus. Celková hodnota časopisů v plném textu (bez otevřeného přístupu) je 153 427 dolarů.

Rozšířená dostupnost open access časopisů

SPORTDiscus with Full Text zahrnuje pečlivě vybrané a indexované časopisy s otevřeným přístupem (OA), což vede k rostoucí sbírce 199 aktivních globálních časopisů OA. Jakmile projdou OA časopisy důkladným předvýběrem, jsou opatřeny kvalitní předmětovou indexací a plnotextovými odkazy.  

POZNÁMKA: Databáze EBSCOhost a EBSCO Discovery Service generují mnohem více doporučení pro DOAJ než jakákoli jiná online platforma.

Jedinečné časopisy v plném textu

SPORTDiscus with Full Text obsahuje 340 aktivních plnotextových časopisů, které nejsou dostupné v žádné verzi Academic Search.

Vyhledatelné citované odkazy

SPORTDiscus with Full Text obsahuje 179 časopisů s aktivními odkazy citačních referencí.

Nejvyšší kvalita oborové indexace

EBSCO disponuje nejvýznamnějšími a nejuznávanějšími vědeckými slovníky sestavenými odborníky na danou problematiku, které pokrývají všechny obory a hlavní vydavatele.

EBSCO chce dále usnadnit přístup k informacím prostřednictvím tzv. Enhanced Subject Precision (ESP) mapping - nástroje, který začleňuje přirozený jazyk uživatelů do vyhledávání.   

EBSCO databáze podporují různé typy učení prostřednictvím textového a vizuálního procházení obsahu. Zároveň podněcují informační gramotnost, a to díky přístupům k oborům, které jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Podívejte se na video a dozvíte se více.

SPORTDiscus s plným textem zahrnuje 660 aktivních časopisů s abstrakty. Z toho je 481 rezenzovaných časopisů.

Předmětové pokrytí:

 • Atletický trénink
 • Koučování a vzdělávání
 • Zdraví
 • Věda o pohybu a fitness
 • Zdravotnické vzdělávání
 • Kineziologie
 • Výživa
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Ortopedie
 • Tělesná výchova
 • Pohybová terapie
 • Sociologie sportu
 • Sportovní psychologie
 • Sportovní zranění a rehabilitace
 • Sportovní management
 • Sportovní věda
Quote

SPORTDiscus [with Full Text] je skrytým klenotem mezi EBSCO databázemi. Obsahuje vyvážené informace pro sportovní management a další oblasti související se zdravím a pohybem. Naši studenti potřebují vědecké informace založené na důkazech a SPORTDiscus je podle nich přehlednější a relevantnější než PubMed. Studenti i doktoranti v oboru sportovní management považují SPORTDiscus za velmi užitečný zdroj informací. Některá témata, jako například otřes mozku, jsou prezentovány z pohledu lékaře, laické veřejnosti i trenéra. 5 hvězdiček.

J. Shoemaker, Lasell College, Newton, MA