ฐานข้อมูลวารสารเวชศาสตร์การกีฬาที่ทรงคุณค่า

ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้นี้ มีวารสารฉบับเต็มที่นิยมใช้ในดัชนี SPORTDiscus มูลค่าการขายปลีกสำหรับวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดของฐานข้อมูลนี้คือ 153,427.11 ดอลลาร์สหรัฐ

เสริมความสมบูรณ์ให้กับ Open Access Journals

SPORTDiscus with Full Text ประกอบด้วยการดูแลจัดการ และการจัดทำดัชนีวารสารแบบเปิด (OA) ที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้มีคอลเลกชั่นวารสาร OA ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบันทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 199 ฉบับ เมื่อตรวจสอบ และรับรองแล้ว วารสาร OA เหล่านี้จะได้รับการจัดทำดัชนีหัวเรื่องคุณภาพสูง รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อความฉบับเต็มที่ซึ่งซับซ้อน แม่นยำ และ เฉพาะเจาะจง  

หมายเหตุ: ฐานข้อมูลใน EBSCOhost และ EBSCO Discovery Service มีการสร้างการอ้างอิงใน DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

วารสารฉบับเต็มเฉพาะ

SPORTDiscus with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็ม 340 รายการ ที่ตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันต่างๆของฐานข้อมูล Academic Search

มีข้อมูลอ้างอิงที่สืบค้นได้

SPORTDiscus with Full Text ประกอบไปด้วยวารสาร 179 ฉบับที่ซึ่งมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้

การจัดทำดัชนีหัวเรื่องที่มีคุณภาพสูงสุด

EBSCO มีคำศัพท์ทางวิชาการชั้นนำมาก และได้รับการยอมรับสูงสุด สิ่งนี้ได้รับการรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และครอบคลุมเนื้อหาจากสำนักพิมพ์รายใหญ่ๆมากมาย

EBSCO เชื่อมั่นในการขจัดอุปสรรคของข้อมูลผ่านการทำ Enhanced Subject Precision (ESP) ซึ่งเชื่อมช่องว่างระหว่างเนื้อหาและผู้ใช้ ผ่านการรวบรวมภาษาที่เป็นธรรมชาติ    

ฐานข้อมูล EBSCO รองรับการเรียนรู้ทุกประเภทผ่านการเรียกดูหัวเรื่องที่เป็นข้อความและภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในกว่า 30 ภาษา ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

SPORTDiscus with Full Text ประกอบไปด้วยวารสารที่มีการจัดทำดัชนี และบทคัดย่อ และตีพิมพ์อยู่ในปัจจุบัน 660 ฉบับ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญถึง 481 รายการจากที่ได้กล่าวไป

สาขาวิชาที่ครอบคลุม

 • การฝึกนักกีฬา
 • การฝึกสอน และ การศึกษา
 • สุขภาพของผู้บริโภค
 • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และ ฟิตเนส
 • สุขศึกษา
 • กายภาพ
 • โภชนาการ
 • อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • พลศึกษา
 • กายภาพบำบัด
 • สังคมวิทยาการกีฬา
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • การจัดการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
Quote

SPORTDiscus [with Full Text] คืออัญมณีที่ซ่อนอยู่ของฐานข้อมูลจาก EBSCO ฐานข้อมูลนี้มีความครอบคลุมที่สมดุลสำหรับทั้งสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ และการจัดการกีฬา นักศึกษาสาขาสหเวชศาสตร์ของเรา ต้องการหลักฐานทางวิชาการเพื่อการค้นคว้าวิจัย และ SPORTDiscus ก็ใช้งานง่าย และมีความเกี่ยวข้องมากกว่า PubMed โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการจัดการกีฬาของเราก็พบว่า SPORTDiscus เป็นประโยชน์ทั้งสำหรับการหาเนื้อหาทางวิชาการ และเนื้อหาที่เป็นที่นิยม บางหัวข้อเช่น การถูกกระทบกระแทก จะครอบคลุมจากมุมมองทางการแพทย์ที่เป็นที่นิยม และมุมมองในการการฝึกสอน 5 ดาว

J. Shoemaker, Lasell College, Newton, MA