Çeşitli Zengin Kaynak Türlerinden İçerik

Waters & Oceans Worldwide, su araştırmaları, mühendislik ve oşinografi enstitüleri ile su temini, depolanması ve arıtılması ile ilgilenenler için önemli bir kaynaktır. Dergi makaleleri, araştırma raporları, konferans bildirileri, gri literatür, tezler, kitaplar, monografiler ve daha fazlası için özetler ve atıf bilgileri sağlar.

Bu koleksiyondaki başlıca su kaynakları veritabanları şunları içerir: WATERLIT, Freshwater Biological Association (FBA) Database, International Water Management Institute (IWMI) Database, AQUAREF, ACQUIRE Ve DELFT HYDRO .

Konular Arasında:

 • Su tedariği
 • Su arıtma
 • Su kalitesi
 • Sanitasyon
 • Sağlık
 • Sulama
 • Drenaj
 • Yeraltı suyu ve hidroloji
 • Habitat ve ekoloji yönetimi
 • Çevresel etkiler
 • Oşinografi
 • Deniz jeolojisi
 • Kirlilik
 • Kıyı ve nehir ağzı çalışmaları
 • Klimatoloji ve iklim değişikliği
 • Hidroelektrik güç
 • Baraj inşaatı ve ilgili inşaat ve su mühendisliği konuları
 • Tuzdan arındırma
 • Madencilik