Rozmanitý zdroj informací

Waters & Oceans Worldwide je základním zdrojem informací pro vodohospodářské výzkumné, technické a oceánografické ústavy a subjekty zabývající se zásobováním, skladováním a úpravou vody. Poskytuje abstrakty a citace článků z časopisů, výzkumných zpráv, konferenčních sborníků, šedé literatury, diplomových prací, knih, monografií a dalších zdrojů.

Mezi hlavní databáze vodních zdrojů v této kolekci patří WATERLIT, databáze, Freshwater Biological Association (FBA), databáze International Water Management Institute (IWMI), AQUAREF, ACQUIRE a DELFT HYDRO.

Předmětové pokrytí:

 • Vodní zdroje
 • Úprava vody
 • Kvalita vody
 • Kanalizace
 • Zdraví
 • Zavlažování
 • Drenáž
 • Podzemní voda a hydrologie
 • Správa stanovišť a ekologie
 • Dopady na životní prostředí
 • Oceánografie
 • Mořská geologie
 • Znečištění životního prostředí
 • Pobřeží a ústí řek
 • Klimatologie a změna klimatu
 • Vodní energie
 • Stavba přehrad a související stavební a vodní technologie
 • Odsolování vody
 • Hornictví