Content uit een verscheidenheid aan bronnen

Waters & Oceans Worldwide is een essentiële bron voor instellingen die zich bezighouden met wateronderzoek, waterbouwkunde en oceanografie, evenals organisaties op het gebied van watervoorziening, -opslag en -behandeling. Het bevat samenvattingen en citaties van tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, congresverslagen, grijze literatuur, scripties, boeken, monografieën en meer.

Belangrijke in de collectie opgenomen databanken zijn onder andere WATERLIT, Freshwater Biological Association (FBA) Database, International Water Management Institute (IWMI) Database, AQUAREF, ACQUIRE en DELFT HYDRO.

Onderwerpen zijn onder meer

 • Watervoorziening
 • Waterbehandeling
 • Waterkwaliteit
 • Sanitatie
 • Gezondheid
 • Irrigatie
 • Drainage
 • Grondwater en hydrologie
 • Beheer van leefgebieden en ecologie
 • Milieueffecten
 • Oceanografie
 • Mariene geologie
 • Vervuiling
 • Kust- en estuarien onderzoek
 • Klimatologie en klimaatverandering
 • Energie uit waterkracht
 • Dambouw en gerelateerde waterbouwkundige zaken
 • Ontzilting
 • Waterwinning