Knihovníci se snaží svým uživatelům nabízet takové informace, které jim usnadní výzkum, vyhledávání a citování odborných zdrojů. Mnoho studentů však svůj průzkum pomocí takových zdrojů nezačíná. Naopak často jej zahájí na webech jako Wikipedia, Google Scholar apod. Pro zajímavost uvádíme, tým z Lean Library v rámci průzkumu Librarian Futures report zjistil, že 79 % vyučujících a 75 % studentů začíná svůj proces bádání mimo knihovnu, a to na otevřeném webu.

Zahájení výzkumu na webu, a následný přechod ke zdrojům knihovny, může být nepřehledné a složité. Například Wikipedie poskytuje seznam citací na konci svých článků. Aby studenti našli celý citovaný článek, nejdříve musí projít zdroje z tohoto seznamu a vyhledat citaci ve zdrojích knihovny. Obdobný postup může probíhat i u služby Google Scholar: Vyhledání zdrojů na webu a poté hledání plného textu pomocí zdrojů knihovny. Využití takového pracovního postupu je procesně komplikované, zahrnuje příliš mnoho překlikávání mezi webem a knihovnou. To může také ztížit propojení knihoven s uživateli, protože jejich zdroje nemají stejný dosah jako web.

Řešení tohoto problému však existuje. Rozšíření prohlížeče určené pro vědecký výzkum pomůže knihovnám nabídnout studentům takový vyhledávací proces, jaký očekávají a zároveň propojí knihovnu s webem.

Podpora nástroje pro rozšíření prohlížeče, jakým je EBSCOhost Passport, umožní studentům snadné spojení s knihovnou bez ohledu na to, kde začínají svůj výzkum.

Přečtěte si několik způsobů, jak rozšíření prohlížeče pozitivně ovlivní dosah knihovny i uživatelský zážitek studentů:

  • Nabídka rozšíření prohlížeče vytváří pro knihovny způsob, jak lépe posloužit výzkumným potřebám studentů.
  • Badatelé si začnou spojovat knihovnu se všemi kroky v procesu vyhledávání, nejen s částí, kdy potřebují najít odkazy na plné texty časopisů.
  • Knihovny rozšíří své zdroje o možnosti webu a nabídnou vyšší uživatelský komfort.
  • Web a knihovna si nekonkurují, společně mohou nabízet výzkumníkům co nejrelevantnější výsledky vyhledávání.

EBSCOhost® Passport™ je nové rozšíření prohlížeče pro vědecký výzkum, které vyplňuje mezeru mezi knihovnou a webem. EBSCOhost Passport zjednodušuje výzkum a zefektivňuje přístup k plným textům pro koncové uživatele tím, že dynamicky vkládá odkazy na plné texty prakticky na jakoukoli webovou stránku, kde se vyskytují tzv. DOI. EBSCOhost Passport to dělá tak, že skenuje stránku a vyhledává DOI a poté kontroluje, zda má uživatel přístup k článku buď v databázi EBSCOhost, prostřednictvím předplaceného časopisu na stránkách vydavatele, nebo je k dispozici jako Open Access. Zná dokonce i autentizační preference uživatelovy instituce a podle toho upravuje odkazy. Tu si uživatel zvolí, po instalaci EBSCOhost Passport. Podpora nástroje rozšíření prohlížeče, jako je EBSCOhost Passport, umožňuje studentům snadné spojení s knihovnou bez ohledu na to, kde se rozhodnou začít svůj výzkum. Výsledek? Navýšení využívání zdrojů knihovny a lepší (a ničím nepřerušovaný) zážitek z vědeckého výzkumu pro koncové uživatele. Nabídněte studentům cenné rozšíření prohlížeče, které jim usnadní vědecký výzkum.

Další informace o službě EBSCOhost Passport.