EBSCO závazek k přístupnosti a zajištění ochrany osobních údajů

Podporujeme implementaci moderních standardů směrem k přístupnosti a zabezpečení osobních údajů. Dlouhodobě nám jde o budování důvěry, integrity a zabezpečení osobních údajů všech našich zákazníků a uživatelů.

Image
Laptop keyboard

Přístupnost

Jsme tu pro všechny zákazníky a uživatele bez rozdílu. Odráží se to v naší strategii a dalším vývoji. EBSCO vynakládá odpovídající úsilí k tomu, aby EBSCO produkty a služby byly k dispozici všem zákazníkům a uživatelům. Věnuje značný čas a prostředky na zajištění rovného přístupu.

Více o EBSCO závazku k přístupnosti

Image
circuit board

ISO 27001

ISO 27001 je mezinárodní standard, který představuje osvědčené postupy pro zabezpečení informací. Standard předkládá sérii přístupů a požadavků k přezkoumání rizik a zajištění bezpečnostních kontrol ve vztahu k lidem, procesům a technologiím.

EBSCO certifikace ISO 27001 se vztahuje k produktům a službám. Posiluje důvěru zákazníků. Certifikace je výsledkem hodnocení nezávislých auditorů a certifikačních orgánů. I nadále pokračujeme v investicích do zabezpečení informací, které nám zákazníci svěřují.

Viz osvědčení o registraci EBSCO ISO 27001
Image
circuit board
Image
reflection of two coworkers on a tablet

Ochrana osobních údajů

EBSCO má předem stanovené procesy k zabezpečení informací. Řídíme se předpisy jako jsou FERPA, COPPA, GDPR a další. EBSCO se zavazuje k zajištění ochrany osobních údajů svých uživatelů.

Zobrazit EBSCO zásady ochrany osobních údajů