Závazek společnosti EBSCO

Čas a zdroje jsou věnovány implementaci a podpoře moderních přístupů založených na standardech v oblasti přístupnosti, zabezpečení dat a dodržování předpisů. Our continuous commitment is on preserving the confidentiality, integrity and security of personal information while ensuring exceptional usability for all customers and users.

Image
accessiblity keyboard

Přístupnost

Jsme tu pro všechny zákazníky a uživatele bez rozdílu. Toto je klíčovým faktorem při vývoji produktů a strategií jejich poskytování. EBSCO vynakládá veškeré úsilí, aby byly produkty a služby dostupné všem zákazníkům a uživatelům a věnuje značný čas a prostředky na zajištění jejich rovného přístupu.

Více o EBSCO a přístupnosti

Image
globalization

Globalizace

EBSCO je odhodláno spojit lidi a informace bez ohledu na jazyk nebo místo. Klíčovým faktorem při vývoji a dodávkách našich produktů je proto zajištění neomezené mezinárodní použitelnosti.

Zjistěte více o závazku společnosti EBSCO vůči globalizaci.

Image
globalization
Image
iso circuit

ISO 27001

ISO 27001 je mezinárodně platný standard, který reprezentuje osvědčené postupy v zabezpečení informací. Standard definuje požadavky na systém managementu bezpečnostních rizik a zabezpečení informací ve vztahu k lidem, procesům a technologiím.

EBSCO certifikace ISO 27001 se vztahuje k EBSCO produktům a službám. Certifikace je výsledkem hodnocení auditu pod vedením nezávislých certifikačních orgánů. I nadále pokračujeme v investicích do zabezpečení informací, které nám zákazníci svěřují.

Viz osvědčení o registraci EBSCO ISO 27001
Image
iso circuit
Image
privacy

Ochrana osobních údajů

EBSCO má jasně stanovené procesy zabezpečení informací. Řídíme se předpisy jako jsou FERPA, COPPA, GDPR a další. EBSCO se zavazuje k zajištění ochrany osobních údajů svých uživatelů.

Zobrazit EBSCO zásady ochrany osobních údajů