Společenská odpovědnost

EBSCO je společnost s jasnými hodnotami. Jsme odpovědná společnost, která dbá na to, aby i naši dodavatelé dodržovali naše etické standardy.

Jak se chováme

 • Protikorupční

  Jednáme v souladu s protikorupčními zákony. Zakazujeme všechny formy korupce a úplatkářství. Více zjistítě prostřednictvím Anti-Corruption Policy.

 • Etický kodex pro zaměstnance

  EBSCO si uvědomuje, že členové našeho týmu musí dodržovat určité postupy, které odpovídají naší kultuře, hodnotám a etickým standardům. Více zjistíte prostřednictvím Employee Code of Conduct.

 • Odpovědné podnikání

  V EBSCO stavíme na rovném přístupu v oblasti lidských práv a pracovních podmínek. K odpovědnému přístupu vůči světu se snažíme vést i naše zaměstnance a obchodní partnery. Více zjistíte prostřednictvím Modern Slavery Act Statement.

 • Diverzita a inkluze

  Snažíme se vytvářet rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí, které je dobré pro naše zaměstnance i podnikání. Věříme, že s rozmanitými talenty a inkluzivní kulturou budeme i nadále růst jako jednotlivci i jako společnost.

 • Etický kodex pro dodavatele

  EBSCO má dlouhodobý závazek eticky působit napříč komunitami, ve kterých se pohybujeme. Náš Supplier Code of Conduct byl vytvořen s cílem zajistit, aby naše vysoké etické standardy dodržovali také dodavatelé.

Snažíme se, aby z našeho podnikání měla prospěch celá společnost.

V EBSCO podporujeme místní organizace. Pomáháme jim nejen finančně, ale také svým časem a odbornými znalostmi.