EBSCO & OpenAthens

Nabídněte snadný online přístup ke všem materiálům ve vašem knihovním fondu. OpenAthens jde nad rámec ověřování IP adresy. Podporuje personalizované vyhledávání prostřednictvím jednotného vyhledávacího okna (SSO). OpenAthens je bezpečný a snadno konfigurovatelný, přizpůsobitelný a ovladatelný.

Podívejte se na video
Quote

Chceme přilákat co nejlepší studenty a pohodlný přístup k informacím je z tohoto pohledu zásadní. OpenAthens splnilo naše očekávání.

— Anne Heimann, Director of Library Services
Clarkson College

Další krok

Další informace o autentizaci prostřednictvím OpenAthens .

Chcete vědět více?

Vyžádejte si bezplatnou ukázku OpenAthens.