Přístupnost

EBSCO se zavazuje poskytovat kvalitní služby pro všechny uživatele bez rozdílu. Přístupnost je klíčovým faktorem při vývoji nových produktů a služeb. Pokud se ohledně přístupnosti chcete na cokoli zeptat, kontaktujte accessibility@ebsco.com nebo Voluntary Product Accessibility Template® (VPAT®).

Image

Knihovny jsou tu pro každého

EBSCO investuje svůj čas a prostředky a zajišťuje rovný přístup k produktům pro všechny uživatele. Jsme v kontaktu s konzultanty, kteří pravidelně testují a kontrolují přístupnost našich produktů. Kromě toho organizujeme ve spolupráci se zákazníky průzkumy, kde zjišťujeme, jak jsou koncoví uživatelé s přístupností spokojeni. Mezi naše priority patří:

  • Roční audity přístupnosti, které zajišťuje třetí strana
  • Testování našich platforem s JAWS i NVDA
  • Zajištění studie přístupnosti s uživateli, kteří jsou zrakově a tělesně znevýhodněni
  • Přímá spolupráce s institucemi a jejich uživateli při řešení konkrétních problémů
  • Zajištění příručky pro snadný přístup v případě produktů jako jsou EBSCOhost a EBSCO eBooks

Dostupné funkcionality

Převod textu na řeč

Funkce převodu textu na řeč v případě HTML článků v plném textu

Přepisy

Přepisy videí a audioknih

Popisky

Popisky snímků pro snadné vyhledávání

ARIA Landmarks

ARIA landmarks napomáhají uživatelům s čtečkami obrazovky

Přístupové klíče

Přístupové klávesy pro navigaci pouze pomocí klávesnice

EPUB & DRM-free eBooks

Řada titulů je k dispozici bez DRM a ve formátu EPUB

Chcete se nás ohledně přístupnosti na cokoli zeptat?