Každý čin má své důsledky. To, jak se chováte a komunikujete v rámci organizace, může mít významný dopad na vaše kolegy a dokonce i na celou organizaci. Guttmanova behaviorální kontinuita poskytuje řadu možností, jak vyhovět vašim potřebám. Zde je několik otázek, které pokládá Howard Guttman ve videu Accel5, a které stojí za zamyšlení: Na jakém konci kontinua se nacházíte? Tam, kde působíte jako neasertivní? Nebo spíše na opačném konci, kde vás ostatní vnímají jako agresivní? Nebo by vás kolegové zařadili někam uprostřed jako asertivní?

Pro váš úspěch je zásadní vědět, kde se na tomto kontinuu nacházíte. To platí zejména v současné době, kdy je ovlivňování druhých klíčové. K tomu, abyste dokázali určité osoby získat jako své partnery, čímž dojde k realizaci vašich cílů, je třeba mít citlivě vyladěný emocionální radar, a to zejména v případech, kdy se pouštíte do nelehkých rozhovorů. Bez něj, pokud budete neasertivní, budete pravděpodobně ignorováni, a pokud budete agresivní, nepochybně za sebou zanecháte stopu obětí - nebo nepřátel.

Otázkou je: Jak přesně si uvědomujete vaše sebepojetí? Víte, zda je vaše vnímání vlastního vlivu na druhé přesné? Nakolik si uvědomujete situace, ve kterých překračujete hranice ve vztahu k druhým, zejména když je třeba vyřešit obtížné problémy? Podle mých zkušeností v organizacích všech velikostí a typů často zeje mezi vnímáním sebe sama a faktickou realitou velká propast.

Co kdybyste si mohli "vyzkoušet", jak působíte na ostatní, než se vydáte "naživo" přednést své argumenty kolegům? Tato zkouška by nepochybně mohla zvýšit procentní průměr, ve kterém by byly vaše návrhy uznány či vzaty v potaz.

Začněte tím, že si uvědomíte, jaké jsou tři způsoby chování na Guttmanově behaviorálním kontinuu: jaké to jsou a jaké jsou jejich výhody. Poté si uvědomte, jak se přirozeně projevujete v rámci kontinua, když spolupracujete s ostatními při řešení problémů. Bez tohoto pochopení je jen velmi malá pravděpodobnost, že se vám podaří změnit své chování.

Video řešení konfliktů: Jste agresivní nebo asertivní? je navrženo tak, aby zvýšilo vaše EQ a vybavilo vás nástroji, které vám pomohou najít optimální způsob řešení problémů. Odnesete si ponaučení při situaci, ve které se pojí dvě protichůdné otázky - jak se důrazně projevit při řešení těžkých konverzací a rozhodnutí a zároveň si zachovat zdravé obchodní vztahy. Koneckonců za to jsme všichni placeni: našim úkolem je přinášet optimální výsledky a podporovat týmovou spolupráci.

Pro pracovní kolektivy je zároveň stejně důležité posoudit, kde přesně se nacházejí na Guttmanově behaviorálním kontinuu. Mnoho kolektivů s nízkou úrovní EQ sabotuje svou schopnost dořešit problémy. K posouzení a zvýšení své výkonnosti však mohou využít stejné nástroje jako jednotlivci.

Nejúspěšnější vedoucí pracovníci a manažeři, mají tendenci vyhýbat se extrémům v chování. Vědí, že čím více se přiblíží k jednomu nebo druhému konci kontinua, tím větší je pravděpodobnost, že budou sami sebe sabotovat. Naučte se být asertivní a zvyšte tím pravděpodobnost toho, že získáte to, co potřebujete, a navíc dostanete i podporu svých kolegů v tom, abyste toho cíle dosáhli.

Howard M. Guttman je ředitelem společnosti Guttman Development Strategies, která se specializuje na budování vysoce výkonných týmů, organizační sladění, koučování vedoucích pracovníků a rozvoj leadershipu. (guttmandev.com). Je autorem knih When Goliaths Clash; Great Business Teams a Coach Yourself Win.