Díky spolupráci s českými vydavateli rozšiřujeme okruh titulů, které EBSCO eBooks nabízí, o publikace z místní produkce. Česká vydavatelství nabízí široké pokrytí od odborných publikací, světových bestsellerů, až po populární tituly našich i zahraničních autorů. Všechny tituly jsou dostupné prostřednictvím EBSCOhost Collection Manager (ECM). Některé z nich jsou dostupné i jako tituly bez DRM.

V ECM můžete procházet jednotlivé tituly a nakupovat je, a to dle preferencí vaší knihovny. Na výběr máte z různých přístupových modelů:

  • 1U – přístup je umožněn pouze jednomu uživateli
  • 3U – přístup je umožněn třem uživatelům současně
  • UU – neomezený přístup pro neomezený počet uživatelů

Registrovat do EBSCO Collection Manager se můžete zde. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat svého regionálního zástupce EBSCO nebo nám dejte vědět přes kontaktní formulář.

Čeští vydavatelé v EBSCO eBooks

● Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, zobrazit v ECM
● HOST — vydavatelství, zobrazit v ECM
● Jan Melvil Publishing, zobrazit v ECM
● Knihovna Václava Havla, zobrazit v ECM
● Nakladatelství Filosofia, Filosofického ústavu  AV ČR, zobrazit v ECM
● Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, zobrazit v ECM
● Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, zobrazit v ECM
● Nakladatelství P3K, zobrazit v ECM
● Nakladatelství Portál, zobrazit v ECM
● Nakladatelství Triáda, zobrazit v ECM
● Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, zobrazit v ECM
● Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, zobrazit v ECM
● Univerzita Pardubice, zobrazit v ECM
● Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, zobrazit v ECM
● Západočeská univerzita v Plzni, zobrazit v ECM
● a další…

O některých vydavatelstvích/nakladatatelstvích

Nakladatelství Karolinum

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance.

Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací. Jeho organizační struktura se mění tak, aby nakladatelská činnost byla v maximálním souladu s edukačními a vědeckými aktivitami univerzity. Samozřejmostí je kvalitní typografie a vysoká polygrafická úroveň publikací. Učební texty jsou často vyhledávány studenty dalších českých i slovenských vysokých škol, vědecké publikace oslovují širší čtenářskou obec. Zejména rozsáhlé a odborně vysoce fundované monografie z lékařských oborů a dějin umění nalezly kladnou odezvu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Doporučené publikace

Steffen Mau – Metrická společnost, O kvantifikaci sociálna

Zygmunt Bauman – 44 dopisů z tekutého moderního světa

Jean-Jacques Rousseau – Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě

Jan Kuklík – Příběh československé ústavy 1920 I

Nakladatelství Triáda

Nakladatelství Triáda, s. r. o., patří mezi malá, nezávislá nakladatelství s výrazným edičním plánem. Nesoustředí se na vyhledávání komerčně úspěšných titulů, věnuje se zejména přípravě a vydávání knih, které představují přínos pro zdejší kulturní kontext.

Triáda má široký ediční záběr, vždy se soustředí na kvalitu vydávaných titulů a na jejich zpracování. Pečlivým přístupem ke každé knize přispívá ke zvýšení standardu v ediční praxi.

Záměr nakladatelství je především vytvářet svobodný prostor pro literární a výtvarnou tvorbu a tolerantní diskusi o věcech umění, náboženství a politiky. 

Doporučené publikace

Jiří Weil – Reportáže a stati 1933–1937

Jiří Opelík - Josef Čapek

Jan Tesař - Co počít ve vlkově břiše

Rio Preisner – Speculum exilii Bohemici

Vydavatelství Univerzity Palackého (Palacký University Press)

Vydavatelství Univerzity Palackého je akademické vydavatelství druhé nejstarší univerzity v České republice. Roční vydavatelská produkce představuje cca 200–300 publikací. Zaměřujeme se především na vydávání odborné literatury převážně z oblasti humanitních, přírodních a medicínských věd, ale i na studijní a populárně-naučnou literaturu z těchto oborů.

Každá odborná publikace prochází recenzním řízením s minimálně dvěma nezávislými recenzenty, kteří posuzují původnost textu, vědecký a společenský přínos, formální stránku, užité výzkumné metody, interpretaci výsledků a vyvozené závěry. Pomocí softwarových nástrojů ověřujeme podezření z plagiátorství. Vydání schvalují odborné ediční komise jednotlivých fakult.

Doporučené publikace

Jaroslav Franc – Nezvítězí, kdo nebojuje. Alexandrijský patriarcha Šenut III. a spor o zbožštění člověka

Jaromír Synek; Gabriela Všetičková - DEAR ALL (III.) : Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1934 a 1935

Ctirad Václav Pospíšil, Eduard Krumpolc - Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969-2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry

Rádi byste získali bezplatný přístup do ECM?