Navzdory přísnému výběrovému řízení na vojenské akademii West Point každý pátý student školu nedokončí. Značná část z nich končí v létě před nástupem do prvního ročníku, kdy kadeti procházejí přísným programem zvaným "Bestie". Program se skládá z extrémních fyzických, psychických a sociálních výzev, které mají prověřit vytrvalost uchazečů.

Psycholožka Angela Duckworthová z Pensylvánské univerzity provedla studii, v níž se snažila zjistit, kteří kadeti projdou programem Bestie. Přísné pohovory a testy, kterými kadeti prošli, aby se vůbec dostali na West Point, Angele napověděly, že IQ a talent nejsou rozhodujícími faktory.

Angela proto vytvořila vlastní test, aby zjistila, kteří kadeti mají duševní sílu zvítězit nad Bestií. Nazvala ho "stupnice odvahy" a byl to velmi přesný ukazatel úspěchu kadetů. Stupnice odvahy měří mentální sílu, což je jedinečná kombinace vášně, houževnatosti a vytrvalosti, která vám umožní držet se svých cílů.

Chcete-li posílit svou duševní sílu, musíte jednoduše změnit svůj pohled na věc. Když nastanou těžké časy, lidé s duševní silou trpí stejně jako všichni ostatní. Rozdíl je v tom, že chápou, že náročné životní okamžiky nabízejí cenné lekce. Nakonec jsou to právě tyto těžké lekce, které budují sílu potřebnou k úspěchu.

Posilování psychické síly spočívá v tom, že si zvyknete dělat věci, které nikdo jiný není ochoten dělat. Pokud následující věci neděláte pravidelně, měli byste, protože právě na těchto návycích si psychicky silní lidé zakládají.

Musíte bojovat, i když se cítíte poraženi. Jeden reportér se jednou zeptal Muhammada Aliho, kolik sedů-lehů dělá každý den. Odpověděl: "Nepočítám si sedy-lehy, začnu je počítat, až když mě to začne bolet, až když cítím bolest, tak tehdy na tom opravdu záleží." Totéž platí i pro úspěch na pracovišti. Když začne jít do tuhého, máte vždy dvě možnosti: buď překážku překonáte a budete při tom růst, nebo se jí necháte porazit. Lidé jsou stvoření založená na zvyku. Pokud se vzdáte, když jde do tuhého, je mnohem snazší se vzdát příště. Na druhou stranu, pokud se přinutíte překonat výzvu, začne ve vás růst síla.

Musíte oddálit odměnu. Na Stanfordu proběhl slavný experiment, při kterém správce nechal dítě 15 minut v místnosti s marshmallow. Než experimentátor odešel, řekl dítěti, že ho může sníst, ale pokud počká, až se vrátí, aniž by ho snědlo, dostane druhý marshmallow. Děti, které dokázaly počkat, dokud se experimentátor nevrátí, dosáhly v životě lepších výsledků, včetně lepších výsledků v testech SAT, většího úspěchu v kariéře a dokonce i nižšího indexu tělesné hmotnosti. Z toho vyplývá, že odklad uspokojení a trpělivost jsou pro úspěch nezbytné. Lidé s duševní silou vědí, že výsledky se dostaví pouze tehdy, když tomu věnujete čas a vzdáte se okamžitého uspokojení.

Musíte dělat chyby, vypadat jako idiot a zkusit to znovu. Ve studii na College of William and Mary vědci vyzpovídali více než 800 podnikatelů a zjistili, že ti nejúspěšnější z nich mají společné dvě zásadní věci: neumějí si představit neúspěch a je jim jedno, co si o nich myslí ostatní. Jinými slovy, nejúspěšnější podnikatelé nevěnují čas ani energii tomu, aby se stresovali svými neúspěchy, protože neúspěch považují za malý a nezbytný krok v procesu dosahování svých cílů.

Musíte udržet své emoce na uzdě. Negativní emoce zpochybňují vaši duševní sílu na každém kroku. I když je nemožné emoce necítit, je zcela ve vaší moci je efektivně zvládat a mít je pod kontrolou. Když dovolíte, aby vaše emoce převážily nad vaší schopností jasně myslet, snadno ztratíte odhodlání. Špatná nálada vás může přimět k úprku nebo odklonu od zvoleného směru stejně snadno jako dobrá nálada k přílišné sebejistotě a impulzivitě.

Musíte udělat rozhodnutí, kterých se bojíte. Někdy musíme udělat věci, které se nám nechce, ačkoliv víme, že jsou z dlouhodobého hlediska nejlepší: někoho vyhodit, zavolat cizímu člověku, dělat celou noc, aby se obnovil firemní server, nebo projekt zrušit a začít znovu. Je snadné nechat se hrozícím problémem paralyzovat, ale ti nejúspěšnější lidé vědí, že v těchto chvílích je nejlepší začít hned. Každá chvíle strávená obavami z úkolu ubírá čas a energii na jeho skutečné dokončení. Lidé, kteří se naučili běžně dělat těžké rozhodnutí, vynikají jako plameňáci v hejnu racků.

Musíte věřit svému instinktu. Mezi důvěrou v instinkt a impulzivitou je tenká hranice. Důvěřovat svému instinktu znamená podívat se na rozhodnutí ze všech možných úhlů, a když fakta neukazují jasnou alternativu, věříte ve svou schopnost učinit správné rozhodnutí; řídíte se tím, co vypadá a je správné.

Musíte se ujmout vedení, i když vás nikdo jiný nenásleduje. Je snadné určit směr a věřit si, když máte podporu, ale skutečnou zkouškou síly je, jak dobře si udržíte své odhodlání, když nikdo jiný nevěří v to, co děláte. Lidé s duševní silou si věří bez ohledu na cokoli a drží se svého směru.

Musíte se soustředit na detaily, i když vám z toho jde hlava kolem. Nic neprověří vaši duševní sílu tak jako detaily, které vám zatemňují mysl, zvláště když jste unavení. Čím více jsou lidé s mentální silou vystaveni výzvě, tím více se do ní ponoří a tuto výzvu vítají, a čísla a detaily v tomto ohledu nejsou výjimkou.

K lidem, kteří se k vám chovají hrubě, musíte být laskaví. Když se k vám lidé chovají špatně, je lákavé snížit se na jejich úroveň a oplatit jim to. Lidé s pevnou vůlí nedovolí druhým, aby po nich šlapali, ale to také neznamená, že jsou na ně hrubí. Naopak, k hrubým a krutým lidem se chovají stejně laskavě jako ke všem ostatním, protože nedovolí, aby je negativita druhého člověka srazila na kolena.

Za své činy se musíte zodpovídat, ať se děje cokoli. Lidé si mnohem častěji vzpomenou na to, jak jste problém řešili, než na to, jak jste ho vůbec vytvořili. Tím, že se budete zodpovídat, a to i v případě, že se můžete vymlouvat, dáváte najevo, že vám na výsledcích záleží více než na vaší image nebo egu.

Sjednocení všeho dohromady

Duševní síla je stejně vzácná jako důležitá. Dobrou zprávou je, že každý z nás se může stát silnějším, pokud se trochu více soustředí a vynaloží úsilí.

O autorovi:

Travis Bradberry, jehož knihy se prodaly v milionech výtisků. Dr. Bradberry nabízí množství praktických strategií, které vás naučí, jak si vytvořit dobré návyky, zbavit se těch špatných a osvojit si mikrochování, které posune vaše EQ do nových výšin. Součástí knihy je přístupový kód k aktualizovanému online vydání světového EQ testu č. 1, který vám ukáže, jak si vaše EQ dnes stojí a které nové návyky z knihy vaše EQ zvýší nejvíce.

Travis Bradberry je oceňovaným autorem bestselleru Emoční inteligence 2.0 a spoluzakladatelem poradenské společnosti TalentSmart, která poskytuje služby více než 75 % společností z žebříčku Fortune 500 a je předním světovým poskytovatelem testů a školení emoční inteligence.

Zajímá Vás co dále Accel5 nabízí?