Štěstí má tolik různých podob, že mnohdy může být těžké ho uchopit. Neštěstí je naopak snadno identifikovatelné; poznáte ho, jakmile se vám přihodí, a rozhodně poznáte, když se vás zmocní.

Přiznejme si, že štěstí a práce nejdou vždy ruku v ruce. Gallupova studie, která shromáždila údaje od více než 180 milionů lidí, zjistila, že jen 13 % z nás se považuje za "šťastně zaměstnané".

Ti, kteří se hodnotí jako šťastní, jsou o 36 procent více motivovaní, šestkrát více plní energie a dvakrát produktivnější než jejich nešťastní kolegové.

Štěstí ve skutečnosti nesouvisí s okolnostmi tolik, jak byste si mohli myslet. Studie Illinoiské univerzity zjistila, že lidé, kteří vydělávají nejvíce (více než 10 milionů dolarů ročně), jsou jen o něco málo šťastnější než průměrní lidé, kteří pro ně pracují. Psychologové z Kalifornské univerzity zase zjistili, že genetika a životní okolnosti se na štěstí člověka podílejí jen asi 50 procenty. Zbytek záleží na vás.

Životní okolnosti mají se štěstím jen málo společného, protože velkou část štěstí máte pod kontrolou - je výsledkem vašich návyků a vašeho pohledu na život. Štěstí je syntetické - buď si ho vytvoříte, nebo ne.

Pokud jde o to, abyste byli šťastní, musíte se naučit, co vám vyhovuje. Jakmile to objevíte, vše ostatní už do sebe zapadne samo. A to, že jste šťastní, neznamená jen zlepšení vaší výkonnosti, ale je to také dobré pro vaše zdraví.

Zásadní dovednost, která bývá šťastným lidem společná, je emoční inteligence (EQ). Testoval jsem EQ více než dvou milionů lidí abych zjistil, co lidem s vysokou EQ pomáhá. Pátral jsem, až jsem našel několik skvělých způsobů, jak si emočně inteligentní lidé vytvářejí své štěstí.

Nejsou posedlí věcmi, které nemohou ovlivnit. Je dobré vědět, jak může brexit ovlivnit trhy vaší země nebo že by se vaše společnost mohla spojit se svým největším konkurentem, ale je velký rozdíl mezi pochopením těchto větších sil a děláním si s nimi starosti. Šťastní lidé jsou připraveni a informováni, ale nedovolí si trápit se kvůli věcem, které jsou mimo jejich kontrolu.

Své bitvy si vybírají moudře. Emočně inteligentní lidé vědí, jak důležité je žít a bojovat. V konfliktu vás nekontrolované emoce nutí vést takovou bitvu, která vás může na nějakou dobu těžce poškodit a učinit nešťastnými. Když čtete své emoce a reagujete na ně, jste schopni vybírat si bitvy moudře a stát si za svým, jen když je na to správný čas.

Mají dostatek spánku. O tom, jak je spánek důležitý pro zlepšení nálady, soustředění a sebeovládání, jsem se už několikrát zmiňoval. Když spíte, váš mozek se doslova dobíjí a odstraňuje toxické bílkoviny, které se během dne hromadí jako vedlejší produkty běžné neuronální činnosti. Díky tomu se probouzíte bdělí a s jasnou hlavou. Pokud nemáte dostatek kvalitního spánku, snižuje se vaše energie, pozornost a paměť. Nedostatek spánku také sám o sobě zvyšuje hladinu stresových hormonů, a to i bez přítomnosti stresoru. Šťastní lidé dávají spánku přednost, protože se díky němu cítí skvěle a vědí, jak mizerně se cítí, když mají nedostatek spánku.

Dbají na svůj morální kompas. Překračování morálních hranic ve jménu úspěchu je spolehlivou cestou k neštěstí. Porušování osobních norem vyvolává pocity lítosti, nespokojenosti a demotivace. Víte, kdy si stát za svým a vyjádřit nesouhlas, když po vás někdo chce něco, o čem víte, že byste to dělat neměli. Když se cítíte zmatení, věnujte nějaký čas přehledu svých hodnot a zapište si je. To vám pomůže najít váš morální kompas.

Během týdne cvičí. Když se vaše tělo hýbe pouhých 10 minut, uvolňuje se GABA, uklidňující neurotransmiter, který také omezuje impulzivitu. Studie Bristolské univerzity ukázala, že lidé, kteří v pracovní dny cvičili, zaznamenali zlepšení v oblasti time managementu, nálady a výkonnosti. Přínosy cvičení vždy převáží nad časem ztraceným při jeho vykonávání.

Mají schopnost růstového myšlení. Základní postoje lidí patří do jedné ze dvou kategorií: zabržděné (fixed) nebo růstové myšlení (growth). Při fixním způsobu myšlení věříte, že jste takoví, jací jste, a nemůžete se změnit. To vám způsobuje problémy, když před vámi stojí nějaká výzva, protože cokoli, co se zdá být víc, než můžete zvládnout, ve vás nutně vyvolá pocit beznaděje a přetížení. Růstově přemýšlející lidě věří, že se mohou s vynaložením úsilí zlepšit. Díky tomu jsou šťastnější, protože se lépe vyrovnávají s obtížemi. Přijímají výzvy a berou je jako příležitost naučit se něco nového.

Odstraňují nepořádek. Nemusím vám připomínat, kolik času trávíte v práci. Dobře si prohlédněte svůj pracovní prostor. Měli byste si vytvořit prostor, který vás uklidní a povzbudí. Ať už je to fotka vaší rodiny, rostlina nebo ocenění, na které jste pyšní, vystavte je na viditelném místě, abyste na ně nezapomněli. Zbavte se harampádí a nepořádku, které nemají žádný význam a nepřinášejí nic pozitivního pro váš duševní stav.

Podávají pomocnou ruku. Když věnujete čas pomoci svým kolegům, uděláte radost nejen jim, ale i sobě. Pomoc druhým lidem vám dodá příliv oxytocinu, serotoninu a dopaminu, které vytvářejí dobré pocity. Podle harvardské studie měli zaměstnanci, kteří pomáhali ostatním, desetkrát vyšší pravděpodobnost, že se v práci soustředí, a o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou povýšeni. Stejná studie ukázala, že lidé, kteří soustavně poskytovali sociální podporu, byli nejčastěji šťastní v době velkého stresu.

Dávají průchod svým silným stránkám. Studie Chicagské univerzity o špičkovém výkonu zjistila, že lidé, kteří dokázali dosáhnout intenzivního stavu soustředění, tzv. flow, měli obrovské výhody. Flow je stav mysli, kdy se ocitnete zcela pohlceni projektem nebo úkolem a přestanete vnímat plynutí času a další vnější rušivé vlivy. Flow je často popisováno jako vzrušující stav, ve kterém cítíte euforii. Výsledkem je nejen štěstí a produktivita, ale také rozvoj nových dovedností díky zvýšenému stavu učení. Klíč k dosažení flow spočívá v organizaci úkolů tak, abyste měli bezprostřední a jasné cíle, za kterými půjdete. Jakmile začnete na těchto úkolech pracovat, zvýší se vaše soustředění spolu s pocitem přiměřenosti. Časem dosáhnete stavu flow, ve kterém vzkvétá produktivita a štěstí. Stanovte si každý den jasné cíle a experimentujte s pořadím úkolů, dokud nenajdete tajný vzorec, který vás přivede do flow.

Věří, že to nejlepší je teprve před námi. Neříkejte si jen, že to nejlepší teprve přijde - věřte tomu. Pozitivní, optimistický pohled na budoucnost vás nejen činí šťastnějšími, ale také zlepšuje váš výkon tím, že zvyšuje váš pocit vlastní účinnosti. Mysl má tendenci zveličovat minulé potěšení do takové míry, že přítomnost ve srovnání s ním bledne. Tento jev může způsobit, že ztratíte víru v sílu budoucnosti překonat to, co jste již zažili. Nenechte se zmást. Věřte ve skvělé věci, které budoucnost chystá.

Spojení všeho dohromady

Použití těchto strategií nejenže zlepší vaši spokojenost v práci, ale většina z nich také zlepší vaši emoční inteligenci. Vyberte si ty, které vám vyhovují.

 

O autorovi:

Travis Bradberry, jehož knihy se prodaly v milionech výtisků. Dr. Bradberry nabízí množství praktických strategií, které vás naučí, jak si vytvořit dobré návyky, zbavit se těch špatných a osvojit si mikrochování, které posune vaše EQ do nových výšin. Součástí knihy je přístupový kód k aktualizovanému online vydání světového EQ testu č. 1, který vám ukáže, jak si vaše EQ dnes stojí a které nové návyky z knihy vaše EQ zvýší nejvíce.

Travis Bradberry je oceňovaným autorem bestselleru Emoční inteligence 2.0 a spoluzakladatelem poradenské společnosti TalentSmart, která poskytuje služby více než 75 % společností z žebříčku Fortune 500 a je předním světovým poskytovatelem testů a školení emoční inteligence.

Zajímá Vás co dále Accel5 nabízí?