Knihovny odedávna sloužily jako základny vzdělávání a poskytovaly komunitám přístup k rozsáhlému množství zdrojů. V době technologického pokroku a měnících se požadavků uživatelů však tradiční způsoby nákupu knih v knihovnách potřebují modernizaci. Tým GOBI Library Solutions si tuto výzvu uvědomil a vydal se na cestu k přehodnocení tohoto procesu s využitím nejmodernějších technologií, aby zefektivnil a zdokonalil způsob, jakým knihovny pořizují knihy. Vytvořili jsme tak nové řešení pro akvizici knih Mosaic.

S blížícím se spuštěním beta verze tohoto inovativního řešení si plně uvědomujeme význam přehlednosti a transparentnosti. Níže jsme vytvořili přehled nejčastěji kladených otázek, abychom knihovnám poskytli větší přehled o procesu vývoje řešení Mosaic, načasování jeho spuštění a současných i připravovaných funkcích a vlastnostech.

Jaký je účel této nové platformy pro objednávání knih?

Cílem naší platformy je zefektivnit proces nákupu knih pro akademické knihovny. Usnadní efektivní katalogizaci, objednávání a sledování knih a zajistí knihovnám snadný přístup ke zdrojům, které potřebují pro podporu svých komunit a zároveň podpoří klíčové pracovní postupy knihoven.

Jak se knihovníci podíleli na vývoji Mosaic?

Základ Mosaic byl koncipován ve třech fázích, které byly založeny na informacích od uživatelů. Spolupracovali jsme s našimi knihovnami a inovačními partnery z řad konsorcií, abychom lépe porozuměli jejich potřebám a problémům. Naši partneři poskytovali průběžně své podněty prostřednictvím pravidelných schůzek s naším týmem pro uživatelský výzkum a v současné době působí jako beta partneři podporující vývoj Mosaic. Přečtěte si více o našich partnerech.

Kdy bude Mosaic k dispozici knihovnám?

Beta verze Mosaic bude dostupná pouze vybraným knihovnám na jaře 2024. Pokud má vaše knihovna zájem stát se prvním uživatelem této platformy, doporučujeme kontaktovat zástupce GOBI nebo EBSCO, který vám osvětlí, jak by beta verze Mosaic vyhovovala jedinečným potřebám vaší knihovny.

Jaké funkce nabídne beta verze platformy?

Beta verze platformy Mosaic nabídne řadu funkcí přizpůsobených specifickým potřebám knihoven, včetně:

  • Objednávání jednotlivých titulů e-knih
  • Intuitivní pracovní postup s rychlým vyřizováním objednávek
  • Moderní uživatelské rozhraní
  • Přesná a aktuální metadata o titulech
  • Ceny a dostupnost titulů podle požadavků zákazníka

Jaký je rozsah a rozmanitost knih dostupných na platformě?

Uživatelé mají přístup k metadatům a nabídce e-knih od našich partnerů v rámci beta verze, včetně EBSCO, Taylor and Francis, IGI Global a JSTOR, přičemž obsah těchto poskytovatelů je viditelný v jednotném zobrazení na úrovni díla v rámci nového úložiště.

Jak často budou do platformy přidáváni noví vydavatelé?

Další vydavatelé e-knih budou do systému Mosaic přidáváni postupně na základě popularity a připravenosti k integraci.

Nahradí Mosaic systémy GOBI a EBSCOhost Collection Manager (ECM)?

Jakmile platforma Mosaic dozraje a dosáhne svého plného potenciálu, je naším záměrem postupně vyřadit GOBI a ECM ve prospěch novějšího, modernějšího řešení. Tento proces si vyžádá určitý čas a přechod bude probíhat s pečlivou rozvahou, aby byl co nejméně narušen provoz a zároveň byly maximalizovány výhody modernizované platformy.

Budou GOBI a Mosaic fungovat nezávisle na sobě?

S vývojem Mosaic nastane období, kdy knihovny budou muset používat obě platformy nezávisle na sobě. Je to proto, že nová platforma je stále ve vývoji a my chceme zajistit hladký přechod.

Mohou knihovny sledovat stav svých objednávek v Mosaic?

Ano, naše platforma umožňuje sledování objednávek v reálném čase, takže knihovny mohou sledovat stav svých objednávek od jejich zadání až po dokončení. Knihovny mohou také dostávat oznámení a upozornění týkající se aktualizací objednávek a podrobností o dodávkách.

Je pro knihovny používající platformu k dispozici technická podpora?

Rozhodně, nabízíme komplexní technickou podporu, která knihovnám pomáhá při implementaci a efektivním využívání naší platformy. Náš specializovaný tým zákaznické podpory je k dispozici pro řešení jakýchkoli otázek nebo technických problémů, které mohou nastat. Jakmile se do systému připojí první uživatelé, bude jim přidělen kontaktní pracovník podpory.

Jaké jsou další kroky pro knihovny vybrané jako první účastníci?

Knihovny vybrané jako první účastníci budou mít možnost zúčastnit se zahajovacího webináře pro začínající účastníky, kde se dozvědí více o platformě Mosaic, setkají se s dalšími účastníky a prohlédnou si živou ukázku předtím, než budou požádány o používání nové platformy. V průběhu celého procesu budeme poskytovat průběžnou pomoc a školení, abychom zajistili pozitivní zkušenosti a hladký přechod.

Jaká vylepšení nebo nové funkce jsou plánovány pro budoucí verze platformy?

Po uvedení první verze platformy Mosaic zahájíme vývoj následujících vylepšení:

  • Rozšířená historie objednávek a faktur o portfolio a služby odstraňování duplicit
  • Integrace s ILS pro objednávání a fakturaci a přístup k údajům knihovny
  • Rozšířené role, které budou zahrnovat různé úrovně oprávnění a pravomocí, podporující výběrové pracovní postupy
  • Rozšířené funkce vyhledávání, fasety/filtrace, metadata pro přístup k e-knihám a další platformy pro e-knihy.
  • Integrace katalogu tištěných knih a plnění se souvisejícími službami

Jakým způsobem bude zpětná vazba ze spuštění beta verze ovlivňovat plán dalšího vývoje?

Spuštění beta verze Mosaic není závěrem vývojového cyklu, ale spíše odrazovým můstkem k jeho zdokonalení. Jak jsme již zmínili výše, jedná se o průběžný proces a my budeme spolupracovat s našimi prvními uživateli, abychom získali poznatky a zpětnou vazbu, které budou určovat budoucí cestu platformy. Na základě poznatků získaných v beta fázi budeme průběžně vydávat aktualizace a vylepšení, čímž podpoříme cyklus zlepšování.

Jak mohou být knihovny informovány o vývoji Mosaic?

Sledujte blog EBSCO, kde se dozvíte o vývoji Mosaic a také o aktuálních novinkách, knihovních zdrojích, nových produktech, událostech, knihovnictví, pracovních postupech, technologiích a dalších informacích. Knihovny se také mohou přihlásit k odběru měsíčního zpravodaje GOBI 60 Second Update, který poskytuje rychlý přehled nejnovějších zpráv, událostí, aktualizací produktů a trendů týkajících se GOBI a knihoven obecně.

Doufáme, že tyto časté dotazy objasní a zodpoví otázky týkající se Mosaic, naší nové platformy pro objednávání knih pro knihovny. V případě dalších dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na zástupce GOBI nebo EBSCO. Další informace si můžete vyžádat také zde.

Sledujte s námi, jak rozplétáme úskalí inovací a spolupráce v zákulisí projektu Mosaic, a určujeme směr k lepší budoucnosti knihoven a jejich komunit.

Chcete se dozvědět více?