Kompletní kolekce nakladatelství Masarykovy univerzity, včetně novinek, je k dispozici prostřednictvím EBSCOhost Collection Manager.

Pro zajištění bezplatného přístupu do EBSCOhost Collection Manager a získání seznamu titulů Munipress nás prosím kontaktuje.

O nakladatelství Munipress

Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress je jedním z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice. Každý rok vydává více než 400 titulů odborných a populárně naučných knih a 58 odborných časopisů. Plní funkci vydavatelství Masarykovy univerzity a zároveň vydává knihy tuzemských i zahraničních autorů, kteří na univerzitě nepůsobí. Zaměřuje se na odbornou literaturu, a to vědeckou i populárně naučnou. Rukopisy všech publikací procházejí recenzním řízením, takže jejich odborná kvalita a důvěryhodnost je zajištěna.

Z nabídky Munipress vybíráme