EBSCO Information Services představuje EBSCOhost® Passport™

Rozšíření prohlížeče, které zlepší možnosti výzkumu a podpoří používání knihovny.

IPSWICH, Mass. — 5. dubna - Společnost EBSCO Information Services (EBSCO) zjednodušuje uživatelům knihoven a výzkumným pracovníkům vyhledávání zavedením rozšíření prohlížeče EBSCOhost® Passport™. EBSCOhost Passport poskytuje efektivnější řešení pro ty, kteří začínají hledat informace na tradičním vyhledávači, a umožňuje jim najít, používat a citovat spolehlivé zdroje a zároveň využívat zdroje své knihovny.

EBSCOhost Passport umožní mnoha uživatelům, kteří začínají svůj výzkum na webu, efektivnější přístup ke zdrojům knihovny a jejich využití. Po přidání EBSCOhost Passport do prohlížeče lze prohledat jakoukoli webovou stránku, na které se vyskytují Digital Object Identifiers (DOI), a tak zjistit, zda má uživatel přístup k článku buď v plnotextové databázi EBSCOhost, prostřednictvím stránek vydavatele, nebo zda se jedná o článek s otevřeným přístupem. Jakmile uživatelé najdou výsledek, mohou se přihlásit ke své instituci, což jim umožní přístup k dalšímu plnotextovému obsahu, včetně periodik a článků, prostřednictvím knihovny.

U vybraných webových stránek bude EBSCOhost Passport zahrnovat přístup k doplňkovým vědeckým informacím souvisejícím s vyhledáváním uživatele, ty poskytuje otevřená webová výzkumná platforma EBSCO, EBSCO Essentials™.

Timothy Lull, Senior Vice President of Discovery, UX & Platform Services společnosti EBSCO říká, že EBSCOhost Passport pomáhá přivést uživatele do jejich knihovny způsobem, který je jim nejbližší. "Chápeme, že mnoho badatelů začíná své vyhledávání na webu. EBSCOhost Passport zařídí, aby tato cesta začala právě tímto vyhledáváním, umožňuje tak moderním badatelům vyhledávat na výzkumné platformě, kterou nejlépe znají, a zároveň ji propojuje s jejich přidruženými institucemi. Díky tomu mají i ti, kteří nenavštěvují knihovu často, přístup k informacím, o nichž možná ani nevěděli, že existují, a podporuje to v budoucích návštěvách knihovny."

Chcete-li se dozvědět více o službě EBSCOhost Passport, klikněte zde.

O společnosti EBSCO Information Services:
EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem informačních zdrojů a vyhledávacích technologií pro akademické a veřejné knihovny, nemocnice, korporace a vládní instituce.  EBSCO poskytuje institucím přístup k obsahu a zdrojům, které slouží informačním a pracovním potřebám uživatelů; od vyhledávání informací přes správu akvizic, předplatitelským službám až po podporu klinického rozhodování, vědy a výzkumu. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti EBSCO na adrese: www.ebsco.com.

Pro více informací nás prosím kontaktujte:
EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.o.
Klimentská 1746/52
110 00  Praha 1 - Nové Město
Telefon: +420 226 288 421
E-mail: info.cr@ebsco.com

Share this: