EBSCO Information Services využívá příležitosti generativní umělé inteligence (AI)

~ Společnost realizuje projekt, jehož cílem je zjistit, jak může umělá inteligence zlepšit vyhledávání a tvorbu obsahu ~

IPSWICH, Massachusetts - 21. září 2023 - Společnost EBSCO Information Services (EBSCO), přední poskytovatel online výzkumného obsahu a vyhledávacích technologií, se rozhodla využít sílu generativní umělé inteligence (AI). EBSCO si uvědomuje transformační potenciál generativní umělé inteligence v oblasti akademického výzkumu a knihoven, a proto podniká aktivní kroky k začlenění umělé inteligence do produktů společnosti a realizuje pilotní projekty umělé inteligence v konkrétních prostředích s cílem zvýšit efektivitu výzkumu. Tento krok spojuje jedinečnou sílu společnosti EBSCO - poskytování přístupu k vysoce kvalitnímu a relevantnímu obsahu - s pozoruhodnými schopnostmi umělé inteligence, přičemž cílem je stanovit nový standard v oblasti vyhledávání a porozumění informacím pro studenty, vyučující a výzkumné pracovníky.

EBSCO investuje do moderního uživatelského rozhraní svých výzkumných platforem, včetně služeb EBSCO Discovery Service™ (EDS) a EBSCOhost®. Pilotní projekty v oblasti umělé inteligence budou integrovány do moderního uživatelského rozhraní a budou zahrnovat vyhledávání v přirozeném jazyce, vylepšené vyhodnocování výsledků vyhledávání prostřednictvím souhrnů a klíčových poznatků, konverzační interaktivitu se zdrojovými dokumenty (včetně těch vícejazyčných) a také upozornění na vyhledávání a doporučení obsahu. Tyto informace budou zřetelně označeny jako generované umělou inteligencí a v případě potřeby může správce knihovny tuto funkci z profilu knihovny odstranit.

EBSCO využívá umělou inteligenci operativně již řadu let a nyní ji rozšiřuje o další funkce, jako je vylepšování metadat, kategorizace obsahu a vytváření propojených datových vztahů. Díky propojeným datům mohou generativní modely AI přistupovat k rozsáhlé síti vzájemně propojených informací, včetně slovníků a znalostních grafů. Tento přístup pomůže s celkovými výpočetními náklady i s dopadem generativní AI na životní prostředí a zároveň zajistí, že celkové přijetí nebude pro knihovny finančně náročné.

Generativní umělá inteligence je sice pozoruhodným příslibem, je však třeba upozornit na její náchylnost k možným dezinformacím a faktickým nepřesnostem. Vzhledem k poslání společnosti EBSCO sloužit výzkumným pracovníkům spolehlivými a důvěryhodnými informacemi přijímáme pečlivý přístup zaměřený na kvalitu. Naším cílem je začlenit schopnosti umělé inteligence do rámce našeho důsledně kontrolovaného obsahu. To nejen pomáhá předcházet šíření dezinformací, ale také zajišťuje, že naše technologie AI poskytuje našim uživatelům vysoce relevantní a přesné vědecké zdroje, čímž zvyšuje spolehlivost a přesnost výzkumu v celém akademickém prostředí. Pilotní projekty se zaměří na hledání cenově nejdostupnějších a vysoce účinných možností pro knihovny.

Tim Lull, senior viceprezident společnosti EBSCO pro služby Discovery, User Experience a Platform Services, říká, že ačkoli jsou možnosti umělé inteligence v prostředí online výzkumu četné, společnost si uvědomuje, že je důležité chránit práva tvůrců obsahu a vydavatelů a zároveň se spoléhat na licencovaná a proprietární vysoce kvalitní metadata (a plné texty), vynikající relevantní hodnocení a mapování tezaurů. "EBSCO uznává oprávněné obavy a potenciální problémy spojené s generativní umělou inteligencí, včetně jejího využívání studenty k dokončení jejich práce, a snaží se je řešit. K integraci umělé inteligence do našich produktů přistupujeme s rozvahou, přičemž máme na paměti dopad na životní prostředí a vysoké investiční náklady, které modely umělé inteligence provázejí. Naše odhodlané úsilí se zaměřuje na vymýšlení inovativních řešení, která využívají AI ke zlepšení zkušeností zákazníků a uživatelů a zároveň proaktivně zmírňují nežádoucí chování související s AI, omezují výskyt "halucinací" (nepřesností a dezinformací generovaných AI). Je třeba zachovat integritu výzkumu."

O společnosti EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem online výzkumného obsahu a vyhledávacích technologií pro akademické, školní a veřejné knihovny, zdravotnické a lékařské instituce, korporace a vládní agentury po celém světě. EBSCO poskytuje institucím přístup k obsahu a zdrojům, které slouží informačním a pracovním potřebám jejich uživatelů a organizací, od výzkumu, správy akvizic, předplatitelských služeb a vyhledávání až po podporu klinického rozhodování a péče o pacienty, vzdělávání a výzkum a vývoj. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti EBSCO na adrese: www.ebsco.com/cs-cz.

Pro více informací nás prosím kontaktujte:
EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.o.
Klimentská 1746/52
110 00  Praha 1 - Nové Město
Telefon: +420 226 288 421
E-mail: 
info.cr@ebsco.com

Share this: