Jak získat přístup k EBSCO zdrojům

Kontaktujte svoji knihovnu a zeptejte se na přihlašovací údaje, nebo navštivte webové stránky knihovny.

Kontaktujte knihovnu

EBSCO Information Services zajišťují knihovnám a dalším institucím odborné a vědecké informace z celého světa. Přístup k našim online informačním zdrojům je možný výhradně prostřednictvím knihoven.

Ať už jste student, registrovaný uživatel knihovny, nebo pedagog, zeptajte se svého knihovníka, jak se k dostupným informačním zdrojům od EBSCO přihlásit.