CAB Abstracts for Agriculture and Applied Life Sciences Research

CAB Abstracts je přední bibliografická informační služba, která poskytuje přístup k literatuře o aplikovaných vědách.