EBSCO’s Clinical Decisions — Zlepšení kvality péče o pacienty

Video

EBSCO se zavazuje poskytovat zdravotníkům informace založené na důkazech, a to kdykoliv a kdekoliv je potřebují. Seznamte se se sadou Clinical Decisions solutions suite a zjistěte, jak může vaší organizaci pomoci v jejím poslání zlepšovat péči o pacienty. 

Přepis | Ke stažení

EBSCO’s Clinical Decisions — Zlepšení kvality péče o pacienty

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/node/38151

Zlepšení péče o pacienty.

Cílem každé zdravotnické organizace je dosáhnout tohoto cíle a my vám to chceme usnadnit.

Sebevědomé rozhodování, konstruktivní zapojení pacientů a kultura kritického myšlení a celoživotního vzdělávání vedou k nejvyšší kvalitě péče.

EBSCO se zavazuje poskytovat zdravotnickým pracovníkům informace založené na důkazech, a to kdykoli a kdekoliv je potřebují, a to prostřednictvím řešení pro podporu klinického rozhodování, sdílené rozhodování a rozvoj kompetencí.

Naše sada Clinical Decisions, včetně produktů jako DynaMed, DynaMed Decisions a Dynamic Health, je navržena tak, aby podporovala vaše kritické cíle.

Poskytujeme řešení, která pomáhají organizacím s iniciativami v oblasti péče založené na hodnotách, jako je zlepšení kvality péče o pacienty, zajištění kontinuity péče, snížení nákladů na péči a snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků.

Péče je středobodem všeho, co děláme.

Seznamte se se sadou řešení Clinical Decisions od EBSCO, s našimi důvěryhodnými partnery včetně IBM Watson Health a HealthStream a s tím, jak tyto zdroje mohou vaší organizaci pomoci dosáhnout jejího poslání zlepšit péči o pacienty a výsledky.

Navštivte nás na webu clinicdecisions.com nebo se ještě dnes obraťte na svého zástupce EBSCO.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.