EBSCO Open Infrastructure: Third-Party Integrations

Donna Shaw, EBSCO Product Manager, hovoří o tom, jak EBSCO přistupuje k propojení se systémy, produkty a službami třetích stran.