Atla - Alumni Access

Tyto databáze z produkce ATLA jsou zásadní pro studium náboženství a teologie. Umožněte absolventům přístup ke stejným produktům Atla, které používali během studia. Doplňte své institucionální Atla předplatné databází Atla - Alumni Access.

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Předmětové pokrytí : Religion & Philosophy
Ideální pro: Akademické knihovny

Atla-Alumni Access databáze poskytují bibliografické záznamy a časopisy v plném textu pokrývající témata jako například: náboženství, historie církve a náboženství v souvislosti se sociálními otázkami.

Možnosti databáze zahrnují

Mohlo by vás také zajímat: