Expediční služba časopisů (JETS)

Tisíce knihoven po celém světě jsou závislé na službě Journal Expediting Service (JETS) společnosti EBSCO, která zajišťuje mnoho úkolů spojených s dodáváním tištěných titulů - registraci, vyřizování reklamací, hlášení a další. Díky systému JETS jsou časopisy připraveny k o odběru hned, jak dorazí do vaší knihovny.

Chcete se dozvědět více o systému JETS?