Pokrytí celého spektra farmaceutických informací

International Pharmaceutical Abstracts (IPA) pokrývá celé spektrum farmakoterapie a farmaceutických informací, takže výzkumní pracovníci, toxikologové, kosmetické společnosti, lékařské knihovny a lékaři mohou snadno najít odpovědi na všechny problémy související s léčivy, se kterými se setkají.

Součástí abstraktů klinických studií IPA jsou také informace o průběhu studií, počtu pacientů, způsobu a formě dávkování léků.

Předmětové pokrytí:

  • Biofarmaka a farmakokinetika
  • Právní, politická a etická témata
  • Nové systémy podávání léků
  • Odpovědnost farmaceutů