Panorama

Panorama je moderní analytická platforma, která knihovnám zajišťuje přehledy vycházející z kombinace různých datových sad napříč knihovnou a kampusem. Platforma obsahuje vizualizační nástroje a centrální řídicí panel ke shromažďování, procházení a zobrazování dat o knihovně a uživatelích.

Zobrazit video
Quote

Abychom mohli prokázat, že knihovna je nedílnou součástí akademického vzdělávání, potřebujeme data. Tato platforma nám pomáhá data lépe využívat a jasně demonstrovat hodnotu knihovny.

— Michael Levine-Clark, University of Denver

Chcete se o Panorama dozvědět více?

Požádejte EBSCO zástupce o více informací.