Biomedical Reference Collection: Corporate Edition

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition poskytuje manažerům a výzkumníkům v biomedicíně přístup k tisícům odborných časopisů v plném textu. Převážná část titulů je indexována v Embase nebo BIOSIS. 

Vyžádejte si více informací
header icon

Stručně

Plný text

Předmětové pokrytí : Farmacie a biotechnologie
Ideální pro: Společnosti

Seznam titulů:
Seznam titulů: Excel | HTML
Tituly dle obsahu: Excel | HTML

Databáze obsahuje

  • Více než 3 900 časopisů v plném textu
  • Více než 3 000 časopisů v plném textu indexovaných v Embase nebo BIOSIS
  • Prohledatelné odkazy citací
  • Autorem poskytnuté abstrakty
  • Autorem dodaná klíčová slova
  • O autorovi

Multidisciplinární databáze

Biomedical Reference Collection: Corporate Edition obsahuje časopisy se zaměřením na oblast biomedicíny, zdravovědy, zdravotní péče a preklinického testování. Řada časopisů je k dispozici v nativním (prohledávatelném) formátu PDF.