Academic Search Ultimate

Video

Academic Search Ultimate je největší multioborová plnotextová databáze na světě. V tomto videu se dozvíte, čím se Academic Search Ultimate liší od ostatních výzkumných databází, a to včetně výběru předních časopisů, hloubky tematického pokrytí, obsahu mezinárodních časopisů a relevantních videí od Associated Press.