CAB Abstracts for Agriculture and Applied Life Sciences Research

S více než 10 miliony záznamů mohou CAB Abstracts podpořit váš výzkum v oblasti zemědělství a aplikovaných přírodovědných věd. Další informace o CAB Abstracts.