EBSCO Discovery Service - Integrace

Video

EBSCO Discovery Service nabízí integraci s funkcemi, jako jsou LibGuides, Book Jackets a systémy Library Chat, které jsou jednoduše propojeny s novým uživatelským rozhraním EBSCO Discovery Service.

Přepis | Ke stažení

EBSCO Discovery Service - Integrace

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/ebsco-discovery-service-integrace

Knihovny jsou komplexní, stejně jako platformy a systémy, na kterých fungují.

EBSCO Discovery Service nabízí integrace,

které usnadňují správu a zážitek koncovým uživatelům.

Uživatelé knihovny využívají výhod složitých produktů, které spolupracují v dokonalé harmonii

a jsou jednoduše prezentovány v uživatelském rozhraní EBSCO Discovery Service.

Knihovníci mohou snadno konfigurovat integrace v nástroji EBSCO Experience Manager, našem novém administrativním nástroji.

Výsledek? Lepší uživatelské prostředí pro všechny uživatele.

Integrace chatu knihovny vás dokáže spojit s uživateli v reálném čase přímo v uživatelském rozhraní EBSCO Discovery Service.

Integrace s aplikací Springshare okamžitě zobrazuje informace a recenzovaný obsah ve výsledcích vyhledávání.

Integrace titulních obálek umožňuje uživatelům vyhledat konkrétní obsah.

Integrace odkazů umožňuje okamžitý přístup k článkům.

EBSCO neustále zavádí další funkce prostřednictvím konfigurací.

S plánovanými novými integracemi a kontinuálním rozvojem,

bude EBSCO Discovery Service umožňovat flexibilitu všem uživatelům.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.