History Resources from EBSCO

Video

EBSCO nabízí sadu historických zdrojů, které splňují potřeby všech výzkumníků. Toto video poukazuje na fulltextové databáze pokrývající severoamerickou historii a světovou historii, stejně jako archivní databáze, které nabízejí primární dokumenty včetně časopisů, deníků a dopisů od přímých svědků historie. Archivy časopisů navíc poskytují badatelům historický pohled na důležité světové události, jak je v průběhu let pokrývali novináři. Kolekci doplňují e-knihy o dějinách umění, politiky, náboženství a dalších tématech.

Přepis | Ke stažení

History Resources from EBSCO

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/history-resources-ebsco

Are your history students’ encountering obstacles with their research timelines? Their starting point might be a web search…which results in only anecdotal or biased content that can be entirely misleading. Luckily, EBSCO has all the history resources they need to begin their successful research journey. Start your students off with EBSCO’s Full Text Databases of peer-reviewed journals and historic text. Next, add first-hand accounts of historical events through the primary source materials including original letters, diary entries and maps found in EBSCO’s Digital Archive Databases. Then, bring history to life through non-traditional records in EBSCO’s Magazine Archives. Popular titles let students dive into coverage of 20th Century history, culture, marketing and advertising, politics, social movements and more written by witnesses to history. And finally, to immerse researchers in history even further, dive into EBSCO eBooks History Subscription Collection. Choose from over 19,000 e-books covering the history of art, literature, science, politics, religion and more. Leading University Presses and Academic Publishers give them the best possible sources for their research. Whether your students’ obstacles appear while they are digging into the past or studying history being made in the present… EBSCO has the resources to ensure their journey is successful!For more information, follow the link below

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.