Jak využít vyhledávací strategie PICO v CINAHL Ultimate

Video

Vyhledávací strategie PICO je prostředkem, který usnadňuje ošetřovatelům a studentům ošetřovatelství proces vyhledávání. Toto video ukazuje, jak využít čtyři prvky PICO (problém, intervence, srovnání a výsledek) k vytvoření správné otázky klinického výzkumu před zahájením jejich vyhledávání v komplexní ošetřovatelské databázi, jako je CINAHL Ultimate.

https://www.ebsco.com/cs-cz/produkty/odborne-databaze/cinahl-ultimate

Přepis | Ke stažení

Jak využít vyhledávací strategie PICO v CINAHL Ultimate

Ref Link: https://www.ebsco.com/cs-cz/resources/jak-vyuzit-vyhledavaci-strategie-pico-v-cinahl-ultimate

Vyhledávání kvalitních klinických výzkumných dat může být náročný úkol.
Je však nedílnou součástí procesu praxe založené na důkazech.
Řekněme, že chcete zjistit, zda existují důkazy o tom, že intravenózní systémy snižují počet zranění způsobených vpichem jehly.
Jeden ze způsobů, jak zefektivnit a zlepšit proces výzkumu, je využití vyhledávací technologie PICO.
PICO je formát pro vypracování komplexní klinické výzkumné otázky před zahájením výzkumu.
Jaký je nejlepší způsob zavedení PICO do praxe?
Stačí postupovat podle následujících kroků.
Formulujte otázku PICO tak, že určíte problém nebo skupinu, kterou chcete studovat,
intervenci nebo opatření, které chcete provést,
srovnávací opatření, které chcete provést
a očekávaný výsledek.
Začněte identifikací a klíčovými slovy pro každý prvek PICO.
S CINAHL Ultimate klikněte na tlačítko PICO Search pro přístup k vyhledávacímu panelu PICO.
Naplánujte si strategii vyhledávání v CINAHL Ultimate.
Ke zpřesnění vyhledávání použijte CINAHL Thesaurus a CINAHL Subject Headings.
Proveďte vyhledávání pomocí přesných frází a booleovských operátorů.
Zpřesněte výsledky vyhledávání přidáním limitů, včetně omezení podle data, typu publikace, jazyka a dalších.
Zhodnoťte důkazy, abyste určili kvalitu a validitu výsledků výzkumu.
Použitím technologie PICO Search získáte jednoduchý způsob řešení složitých klinických otázek.
Tento proces přinese nejlepší dostupné důkazy, které podpoří klinická rozhodnutí a pomohou zlepšit péči o pacienty.

Transcripts are generated using a combination of speech recognition software and human transcribers, and may contain errors.