What is protocols.io?

protocols.io je otevřená platforma pro sdílení a objevování výzkumných metod a protokolů. Zároveň je to nástroj pro organizaci soukromých protokolů a pro vývoj metod spolupráce.