Ieder jaar creëert EBSCO op basis van informatie van een groot aantal uitgevers en analyses van historische prijsinformatie het Serials Price Projection Report, een rapport dat bibliotheken helpt bij het nemen van budgetbeslissingen voor het komende abonnementsjaar. In het nieuwe rapport is te lezen dat de verwachte effectieve stijging van de uitgeversprijzen van academische en medisch-wetenschappelijke publicaties voor 2023 (exclusief eventuele valutaeffecten) 3 tot 5 procent bedraagt voor digitale tijdschriften, 2 tot 3 procent voor digitale uitgeverspakketten, en 4 tot 6 procent voor printtijdschriften.

Het rapport kijkt tevens naar naar trends en andere factoren die van invloed zijn op uitgeverskosten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer post-pandemische effecten, inflatiepercentages, de aanhoudende “digital-first” acquisitiestrategie, de trend richting open-access-content en meer.

Lees het persbericht en download het 2023 Serials Price Projection Report voor meer informatie.