Voor het beheren van abonnementen is oog voor detail nodig, en moeten veel elementen in gedachten gehouden worden – zeker in vernieuwingstijd. Individuele tijdschrifttitels en uitgeverspakketten moeten allemaal geëvalueerd en overwogen worden, en het verzamelen van alle benodigde informatie hiervoor kan een uitdaging zijn. EBSCO heeft haar vernieuwingsproces voor titels en pakketten gestroomlijnd in haar beheertool EBSCONET.

Voordelen van vernieuwen via EBSCONET zijn onder meer:

  • Een gestroomlijnd werkproces voor het verwerken van uw vernieuwingen. Klanten kunnen attenderingen ontvangen wanneer hun individuele titels en/of digitale pakketten klaarstaan in EBSCONET om vernieuwd te worden. Ze kunnen vervolgens de titels doornemen, wijzigingen aanbrengen, bestelgegevens of documentatie aanleveren, en de vernieuwing indienen bij EBSCO voor verdere verwerking. De workflow in EBSCONET zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan het verwerken van uw vernieuwingen en dat papierstromen en lange e-mailcorrespondenties uit het proces verdwijnen.
  • In EBSCONET vindt u alle vernieuwingsinformatie die u nodig heeft. EBSCONET biedt een overzicht van alle abonnementen die beschikbaar zijn voor verlenging evenals titeldetails en prijsinformatie van individuele titels en uitgeverspakketten. Klanten die gebruikmaken van EBSCONET Usage Consolidation beschikken daarnaast over gebruiksdata van hun bronnen. In EBSCONET worden de bestellingen van alle titels en producten centraal bijgehouden zodat u dit niet meer handmatig hoeft te doen. Daarnaast kunnen klanten er communiceren met hun vaste contactpersoon op EBSCO’s klantenservice, serviceverzoeken indienen, in een centraal overzicht de status van alle aanvragen rondom een bestelling bekijken, gebruikmaken van attenderingsmogelijkheden en meer.